New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Berswordt Altar

Den Crucifixion

Måleriet identifieringen: 10760

1400. temperamenten och guld på trä flyttat till segelduk. Metropolitan Museum av Konst. New York


Titta min galleri i Sverige

Berswordt Altar The Crucifixion oil painting image

Ge mig en Pris


Näst