New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Crucifixion

Berswordt Altar

Berswordt Altar1.jpg

1400. temperamenten och guld på trä flyttat till segelduk. Metropolitan Museum av Konst. New York

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Berswordt Altar The Crucifixion Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära