New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


Francisco Jose de Goya

Porträtt av Senora Bermusezne Kepmasa.

Måleriet identifieringen: 10388

1800. Olja på segelduk. 121 x 84.5 cm. Szepmuveseti Muzeum. Budapest


Titta min galleri i Sverige

Francisco Jose de Goya Portrait of Senora Bermusezne Kepmasa. oil painting image

Ge mig en Pris


Näst