New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Porträtt av Senora Bermusezne Kepmasa.

Francisco Jose de Goya

Francisco Jose de Goya42.jpg

1800. Olja på segelduk. 121 x 84.5 cm. Szepmuveseti Muzeum. Budapest

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Francisco Jose de Goya Portrait of Senora Bermusezne Kepmasa. Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära