New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


CLEVE, Joos van

Den Frånfälle om Jungfru dfg

Måleriet identifieringen: 06103

1520 Olja på trä. 132 x 154 cm Förändra Pinakothek. Kommunal


Titta min galleri i Sverige

CLEVE, Joos van The Death of the Virgin dfg oil painting image

Ge mig en Pris


Näst