New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Frånfälle om Jungfru dfg

CLEVE, Joos van

CLEVE, Joos van2.jpg

1520 Olja på trä. 132 x 154 cm Förändra Pinakothek. Kommunal

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CLEVE, Joos van The Death of the Virgin dfg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära