New Crafts International LLC Europe


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Näst


BAUGIN, Lubin

Stilla - liv med Schackbräden ( den Fem Sinnen fg )

Måleriet identifieringen: 04986

1630 Olja på panel. 55 x 73 cm Fundera du Louvre. Paris


Titta min galleri i Sverige

BAUGIN, Lubin Still-life with Chessboard (The Five Senses) fg oil painting image

Ge mig en Pris


Näst