New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Stilla - liv med Schackbräden ( den Fem Sinnen fg )

BAUGIN, Lubin

BAUGIN, Lubin1.jpg

1630 Olja på panel. 55 x 73 cm Fundera du Louvre. Paris

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BAUGIN, Lubin Still-life with Chessboard (The Five Senses) fg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära