BACCHIACCA

Italian Painter, 1494-1557
GO HOME
GO HOME
GO HOME

  1  2  3  4   Nästa
  Föregående Konstnär       Nästa Konstnär     

 

BACCHIACCA Deposition fff oil painting


Avsättningen fff
Måleriet identifieringen::  4886
Titta min galleri i Sverige
Avsättningen fff
c. 1518 Olja på trä. 93 x 71 cm Galleri degli Uffizi. Florens
c._1518 Oil_on_wood,_93_x_71_cm Galleria_degli_Uffizi,_Florence
   
   
     

BACCHIACCA Madonna with Child, St Elisabeth and the Infant St John the Baptist oil painting


Madonna med Barnen. St Elisabeth och den Spädbarn St John döparen
Måleriet identifieringen::  4887
Titta min galleri i Sverige
Madonna med Barnen. St Elisabeth och den Spädbarn St John döparen
1530s Olja på trä. 60 x 50.5 cm Kristen Museum. Esztergom
1530s Oil_on_wood,_60_x_50,5_cm Christian_Museum,_Esztergom
   
   
     

BACCHIACCA The Preaching of Saint John the Baptist (detail)  hhh oil painting


Den Predika av Sankt John döparen ( detalj ) hhh
Måleriet identifieringen::  4888
Titta min galleri i Sverige
Den Predika av Sankt John döparen ( detalj ) hhh
c. 1520 Olja på trä Museum av Böter Konst. Budapest
c._1520 Oil_on_wood Museum_of_Fine_Arts,_Budapest
   
   
     

BACCHIACCA BACICCIO gg oil painting


BACICCIO gg
Måleriet identifieringen::  4889
Titta min galleri i Sverige
BACICCIO gg
Italiensk mäler. född i Genova ( Giovanni Battista Gaulli ) och aktiv huvudsakligen i Rom. var han avgjort i 1657 och ble en skydda g av Bern. Han uträttat framgång som mäler av altartavlan och porträtten ( han malt var om sjua påve från Alexandria VII till Nåd XI ). utom är erinrat huvudsakligen för hans dekorativ verk och ovanför alt för hans Tillbedjan om Namn av Jesus (1674-9) på det innertak om navel om Gesu. Den här er en om högst mästerverk av illusionistic dekorationen. ledande alongside Pozzo~s lätt senare innertak i S. Ignazio. Den stickat sillarna så pass de/vi/du/ni är så glänsande kombinerade med det malt dekorationen ( från grund det er icke alltid möjlig till berätta vilken er vilken ) de/vi/du/ni är den verk av Bernini~s elev Antonym Trasig (1624-86).
Italian_painter,_born_in_Genoa_(Giovanni_Battista_Gaulli)_and_active_mainly_in_Rome,_where_he_settled_in_1657_and_became_a_prot??g??_of_Bernini._He_achieved_success_as_a_painter_of_altarpieces_and_portraits_(he_painted_each_of_the_seven_popes_from_Alexander_VII_to_Clement_XI),_but_is_remembered_mainly_for_his_decorative_work_and_above_all_for_his_Adoration_of_the_Name_of_Jesus_(1674-9)_on_the_ceiling_of_the_nave_of_the_Gesu._This_is_one_of_the_supreme_masterpieces_of_illusionistic_decoration,_ranking_alongside_Pozzo's_slightly_later_ceiling_in_S._Ignazio._The_stucco_figures_that_are_so_brilliantly_combined_with_the_painted_decoration_(from_the_ground_it_is_not_always_possible_to_tell_which_is_which)_are_the_work_of_Bernini's_pupil_Antonio_Raggi_(1624-86).
   
   
     

BACCHIACCA Apotheosis of the Franciscan Order  ff oil painting


Apoteos om Franciscan Beordra ff
Måleriet identifieringen::  4890
Titta min galleri i Sverige
Apoteos om Franciscan Beordra ff
1707 Ny Basilika Santiago XII Apostolisk. Rom
1707 Fresco Basilica_Santi_XII_Apostoli,_Rome
   
   
     

  1  2  3  4   Nästa
Föregående Konstnär       Nästa Konstnär     

     BACCHIACCA
     Italian Painter, 1494-1557

konstverk index: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
konstnär index:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Email:    intofineart@hotmail.com

IntoFineArt Co,.Ltd.