New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Studio of Dieric Bouts

Dieric Bouts

new24/Dieric Bouts-864887.jpg

Studio of Dieric Bouts (the elder) (b. ca. 1415, Haarlem, d. 1475, Leuven) Saint Luke painting the Virgin Penrhyn Castle, Bangor, North Wales Oil and tempera transferred from panel to canvas in 1899 cjr

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Dieric Bouts Studio of Dieric Bouts Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära