New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Giftermålen om den kejsare Frederick Barbar och Beatrice av Burgundy

Giovanni Battista Tiepolo

new16/Giovanni Battista Tiepolo-844937.jpg

mk156 1750-53 Ny 400x500cm

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Giovanni Battista Tiepolo The Marriage of the emperor Frederick Barbarosa and Beatrice of Burgundy Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära