New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Engelsk Flotten inlåtande Havanna.21 Augusti 1762

Dominic Serres

new11/Dominic Serres-535796.jpg

mk129 en av en serie av måleriet beskrivande den sexa - vecka belägring.

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Dominic Serres The British Fleet entering Havana,21 August 1762 Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära