New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Jag - Porträtt

Anselm Feuerbach

new2/Anselm Feuerbach-462596.jpg

mk52 c.1852 Olja på segelduk 42x33cm Staatliche Kunsthalle.Karlsruhe

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Anselm Feuerbach Self-Portrait Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära