New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Sankt Luke Dragandet jungfrun och Barnen

Dieric Bouts

new2/Dieric Bouts-923745.jpg

mk52 c.1455 Olja på segelduk transferred flyttat från trä 109x86cm

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Dieric Bouts Saint Luke Drawing the Virgin and Child Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära