New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Studera för Vågen kvinno- siffra lämna om central siffra (mk19)

Carlos Schwabe

new7/Carlos Schwabe-254726.jpg

1906 Blandad median på board. 66.2 x 48 cm Fundera d~Art et d~Histoire.Geneva

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Carlos Schwabe Study for The Wave female figure left of the central figure (mk19) Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära