New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Trädgården av Ariosto (mk09)

Anselm Feuerbach

new6/Anselm Feuerbach-766225.jpg

1863 Olja på canvas. 102 x 153 cm Munich.Bayerische Staatsgemalde -sammlungen.Schack- Storm

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Anselm Feuerbach The Garden of Ariosto (mk09) Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära