New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Porträtt av Guillaume (mk08)

Jean Fouquet

new6/Jean Fouquet-224348.jpg

Jouvenel des Kasta vatten (mk08) c.1460 Olja på trä 92x74cm Paris Fundera du Louvre

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Jean Fouquet Portrait of Guillaume (mk08) Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära