New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Venus Be om Vulcan för Vapen för Aeneas (mk05)

Anthony Van Dyck

new6/Anthony Van Dyck-736492.jpg

Segelduk. 86 1/2 x 57~~( 220 x 145 cm )at den topp om avbilda de/vi/du/ni är en senare tillägg Anklagade insamling av kollekt omen Louis XIV emellan 1684 och INV

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Anthony Van Dyck Venus Asking Vulcan for Arms for Aeneas (mk05) Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära