New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Jungfru och Barnen (mk05)

Barnaba Da Modena

new5/Barnaba Da Modena-643589.jpg

Trä 43 x 28 1/4~~( 109 x 72 cm. )Enter den Louvre i 1968.R.F 1968-4( MN )

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Barnaba Da Modena Virgin and Child (mk05) Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära