New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Turkisk Köpman smoring i Hans affär

Alexandre Gabriel Decamps

Alexandre Gabriel Decamps2.jpg

1844 1~ 2 1/4~~ x 11~~ ( 36 x 28 cm )Bequest av Alfred Chauchard.1909

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Alexandre Gabriel Decamps Turkish Merchant smoring in His shop Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära