New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Landskap med Fågeln ar

SAVERY, Roelandt

new1/SAVERY, Roelandt4.jpg

1628 Olja på panel. 42 x 57 cm Kunsthistorisches Museum. Vienna

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

SAVERY, Roelandt Landscape with Birds ar Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära