New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Fromhet vagn hålaen Broecke annons

HALS, Frans

HALS, Frans40.jpg

c. 1633 Olja på segelduk. 71.2 x 61 cm Iveagh Arv. Kenwood Hus. London

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

HALS, Frans Pieter van den Broecke ad Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära