New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Jaga i Heders- av Rödingen V på slottet av Torgau ghj

CRANACH, Lucas the Elder

CRANACH, Lucas the Elder81.jpg

1544 Olja på panel. 114 x 175 cm Fundera del Prado. Madrid

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CRANACH, Lucas the Elder Hunt in Honour of Charles V at the Castle of Torgau ghj Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära