New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Jag - Porträtt in61

CRANACH, Lucas the Elder

CRANACH, Lucas the Elder67.jpg

1550 Olja på trä. 64 x 49 cm Galleri degli Uffizi. Florens

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CRANACH, Lucas the Elder Self-Portrait in61 Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära