New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Porträtt av Annalerna Cuspinian dfg

CRANACH, Lucas the Elder

CRANACH, Lucas the Elder55.jpg

c. 1502 Olja på trä. 59 x 45 cm Oscar Reinhardt Insamling. Winterthur

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CRANACH, Lucas the Elder Portrait of Anna Cuspinian dfg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära