New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Altartavlan om Helig Familj dsf

CRANACH, Lucas the Elder

CRANACH, Lucas the Elder29.jpg

1509 Olja på panel. 120 x 99 cm ( central panel ). 120 x 43.5 cm ( var vingsjuta ) Stdelsches Kunstinstitut. Frankfurt

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CRANACH, Lucas the Elder Altarpiece of the Holy Family dsf Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära