New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Martyr av St Catherine gdf

CRANACH, Lucas the Elder

CRANACH, Lucas the Elder25.jpg

1504-05 Trä. 112 x 95 cm Insamling av kollekt omen den Reformatorn Kyrka. Budapest

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CRANACH, Lucas the Elder The Martyrdom of St Catherine gdf Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära