New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Venus och Cupido med en Honeycomb dfg

CRANACH, Lucas the Elder

CRANACH, Lucas the Elder21.jpg

c. 1531 Olja på segelduk Galleri Borghese. Rom

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CRANACH, Lucas the Elder Venus and Cupid with a Honeycomb dfg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära