New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Venus och Cupido dsf

CRANACH, Lucas the Elder

CRANACH, Lucas the Elder20.jpg

1531 Olja på segelduk. 176 x 80 cm Fundera Kunglig des Beaux - Konst. Bryssel

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CRANACH, Lucas the Elder Venus and Cupid dsf Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära