New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Swooning av Esther sdf

COYPEL, Antoine

COYPEL, Antoine2.jpg

c. 1704 Olja på segelduk. 105 x 137 cm Fundera du Louvre. Paris

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

COYPEL, Antoine The Swooning of Esther sdf Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära