New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Mystiker Äktenskap av St Catherine dfg

CORNELISZ VAN OOSTSANEN, Jacob

CORNELISZ VAN OOSTSANEN, Jacob10.jpg

c. 1520 Trä. 105 x 102 cm Fundera du Louvre. Paris

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CORNELISZ VAN OOSTSANEN, Jacob The Mystic Marriage of St Catherine dfg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära