New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Copley Familj dsf

COPLEY, John Singleton

COPLEY, John Singleton1.jpg

c. 1776 Olja på segelduk. 184.4 x 229.7 cm Nationell Galleri av Konst. Washington D.C

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

COPLEY, John Singleton The Copley Family dsf Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära