New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Hamn Scen med det Avresaen av Ulysses från Landa om Feaci fdg

Claude Lorrain

Claude Lorrain33.jpg

1646 Olja på segelduk. 119 x 150 cm Fundera du Louvre. Paris

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Claude Lorrain Port Scene with the Departure of Ulysses from the Land of the Feaci fdg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära