New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Apokalyptisk Christ ( detalj ) fg

Cimabue

Cimabue2.jpg

1280-83 Ny. 350 x 300 cm Övre Kyrka. San Frankrike. Hjälpa

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

Cimabue Apocalyptical Christ (detail) fg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära