New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Presentation av Jesus inne om Tempel dfg

CARPACCIO, Vittore

CARPACCIO, Vittore66.jpg

1510 Temperamenten på panel. 421 x 236 cm Galleri dell~Accademia. Venedig

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CARPACCIO, Vittore Presentation of Jesus in the Temple dfg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära