New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Madonna och Välsignelsen Barnen fdg

CARPACCIO, Vittore

CARPACCIO, Vittore36.jpg

1505-10 Temperamenten på segelduk. 85 x 68 cm Nationell Galleri av Konst. Washington D.C

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CARPACCIO, Vittore Madonna and Blessing Child fdg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära