New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Martyr om Pilgrim och begravningen av St Ursula ( detalj fdg

CARPACCIO, Vittore

CARPACCIO, Vittore21.jpg

1493 Temperamenten på segelduk Galleri dell~Accademia. Venedig

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CARPACCIO, Vittore Martyrdom of the Pilgrims and the Funeral of St Ursula (detail) fdg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära