New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den Massaker om Niobids dfg

CAMASSEI, Andrea

new3/CAMASSEI, Andrea1.jpg

1638-39 Olja på segelduk. 300 x 410 cm Galleri Nazionale d~Arte Mot. Rom

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

CAMASSEI, Andrea The Massacre of the Niobids dfg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära