New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Nederländarna Proverben

BRUEGEL, Pieter the Elder

BRUEGEL, Pieter the Elder22.jpg

1559 Olja på ek panel. 117 x 163 cm Staatliche Fundera. Berlin

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BRUEGEL, Pieter the Elder Netherlandish Proverbs Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära