New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Den de Bray Familj ( banketten av Antonym och Cleopatra ) dg

BRAY, Jan de

BRAY, Jan de2.jpg

1669 Olja på segelduk. 230 x 180 cm Currier Galleri av Konst. Ny Hampshire

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BRAY, Jan de The de Bray Family (The Banquet of Antony and Cleopatra) dg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära