New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Maria och Barnen fgd

BOUTS, Dieric the Elder

BOUTS, Dieric the Elder14.jpg

c. 1465 Trä. 37.1 x 27.6 cm Nationell Galleri. London

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BOUTS, Dieric the Elder Mary and Child fgd Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära