New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Porträtt av en Besätta gfh

BOUTS, Dieric the Elder

BOUTS, Dieric the Elder11.jpg

1462 Olja på trä. 31 x 20 cm Nationell Galleri. London

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BOUTS, Dieric the Elder Portrait of a Man  gfh Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära