New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Klagan över döden Kropp av Christ dfhg

BOTTICELLI, Sandro

BOTTICELLI, Sandro36.jpg

1495 Temperamenten på trä. 140 x 207 cm Förändra Pinakothek. Kommunal

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BOTTICELLI, Sandro Lamentation over the Dead Body of Christ dfhg Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära