New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


San Lada Altartavlan ( Madonna Enthroned med Sankt ) gfj

BOTTICELLI, Sandro

BOTTICELLI, Sandro30.jpg

1490 Temperamenten på trä. 268 x 280 cm Galleri degli Uffizi. Florens

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BOTTICELLI, Sandro San Barnaba Altarpiece (Madonna Enthroned with Saints) gfj Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära