New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Venus och Fördärva med Cupido

BORDONE, Paris

BORDONE, Paris4.jpg

1559-60 Olja på segelduk. 118 x 130.5 cm Galleri Doria - Lite skriften. Rom

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BORDONE, Paris Venus and Mars with Cupid Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära