New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Madonna och Barnen Älskat vid Lionello d Skatta

BELLINI, Jacopo

BELLINI, Jacopo1.jpg

c. 1450 Trä. 60 x 40 cm Fundera du Louvre. Paris

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BELLINI, Jacopo Madonna and Child Adored by Lionello d Este Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära