New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Fyra Allegorierna : Ihärdighet och Lyckan ff

BELLINI, Giovanni

BELLINI, Giovanni47.jpg

c. 1490 Olja på trä. 32 x 22 och 33 x 22 cm. respectively Galleri dell~Accademia. Venedig

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BELLINI, Giovanni Four Allegories: Perseverance and Fortune  ff Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära