New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Madonna med Barnen 705

BELLINI, Giovanni

BELLINI, Giovanni27.jpg

c. 1475 Temperamenten på panel. 77 x 57 cm Fundera di Castelvecchio. Verona

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BELLINI, Giovanni Madonna with Child 705 Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära