New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Död Christ Stöttat vid Två Ängeln ( fromhet )

BELLINI, Giovanni

BELLINI, Giovanni7.jpg

c. 1460 Temperamenten på panel. 74 x 50 cm Fundera Rätta. Venedig

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BELLINI, Giovanni Dead Christ Supported by Two Angels (Pieta) Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära