New Crafts International LLC in Europa


Svenska

Spanska

Engelska

Franska

Tyska

Nära


Martyr av St Förnekande

BELLE-CHOSE, Henri

BELLECHOSE, Henri1.jpg

1416 Panel. 161 x 210 cm Fundera du Louvre. Paris

Email: intofineart@hotmail.com


höjd     


bredd


Inch/CM


 

X

 

BELLE-CHOSE, Henri Martyrdom of St Denis Sweden oil painting art

Titta min galleri i Sverige

Nära